2012-02-15 Nye låser i oppganger / fellesområder

I løpet av februar vil du få tre nye nøkler som vil passe til nye låser på oppgangsdør og de fellesområder du skal ha tilgang til (kjeller, loft, poster osv)

Vi anbefaler å sette en av dem på ditt nøkkelknippe allerede nå. Arbeidet med å bytte låsene vil startes opp i løpet av de nærmeste dagene.

+ Gratis bytte av gammel systemlås i din leillighetsdør

Det gamle systemet har vært i bruk i mange år. Det er mange nøkler på avveie, og ingen ledige kombinasjoner for sylindre. Det gamle låsesystemet blir derfor faset ut.

Borettslaget vil oppfordre alle, som fremdeles bruker den gamle system-nøklen for leiligheten, til å bytte ut i forbindelse med at vi bytter i fellesområdene.

Du får da en ny lås-sylinder med 3stk nøkler til din leilighet.

For å få arbeidet til å gå så effektivt som mulig er det viktig at du er hjemme den aktuelle dagen det byttes i din oppgang. Arbeidet med hele oppgangen tar ikke mer enn ca halvannen time.

Det kommer oppslag som gir info om den aktuelle dagen i din oppgang.

Sylinderen / nøklene og arbeidet får du gratis forutsatt at du er hjemme den aktuelle dagen. Bytte av en sylinder tar normalt ikke mer enn ca 10min.

Tlf vaktmester : 95080862 vaktmester@engelsborg.no