2012-05-15 Kildesortering i Engelsborg borettslag

Nå skal alle ha mottatt en "startpakke" med poser og informasjon fra renovasjonsetaten.

Det betyr at vi er del av kommunens opplegg for kildesortering.

Vi har hørt noen kommentarer om at det ikke er noe vits å sortere når alt likevel går i samme bilen ved henting. Det er derfor viktig å understreke at det har skjedd to viktige endringer i håndteringen av sortert avfall.

- Bilene som henter avfallet komprimerer ikke så hardt at posene sprekker

- Det nye sorteringsanlegget har ikke problemer med å sortere de ulike fargede posene.

Så om du er flink å sorterer ditt avfall gjør du en viktig innsats for miljøet ved å ta vare på det som i praksis er store uutnyttede ressurser.