Endret: 3 okt 2016     Opprettet: 14 sep 2012

2012-09-14 Fyring - susing i radiatorene

Hvert år når fyringssesongen starter dukker spørsmål rundt susing i radiatorer og eventuell lufting av disse. Her kommer litt info rundt dette.

Dersom du har spørsmål, eller trenger assistanse kan du kontakte vaktmester .

a) Susing kommer fra ventilen og har ingen sammenheng med luft i systemet.

Lyden er høyest når anlegget kjøres på redusert nivå. Typisk i begynnelsen av, og på slutten av fyringssesongen. Merk at det også benyttes nattsenking, noe som betyr at det bråker mer på natt.

Generelt anbefales at du har termostatventilen på full åpning(3). Dersom det er plagsomt bråkete når du skal sove er det eneste du kan gjøre å skru ned til rundt nivå 2. Ikke skru ned unødig mye, du hører tydelig forskjellen i lydnivå.

b) ”Surkling” og dryppelyder indikerer at du har luft i radiatoren

Lyden du da hører er tilsvarende rennende/dryppende vann. En annen indikasjon er at toppen av radiatoren gjerne føles kaldere enn den er lenger ned, siden luften samles øverst. At radiatorene er kalde helt nederst er normalt siden de er veldig gamle, og har ganske mye ”gjørme” som har samlet seg der gjennom årene.

For øvrig foreligger planer om å bytte alle radiatorer, noe som tidligst vil skje etter fyrringssesong i 2013.