2014-07-15 Varmtvann og Nøkler

Alle har nå fått rundskriv levert i postkassa angående kontroll av blandebatterier.

I tillegg til den direkte effekten av dårlig varmtvann har er det en kostnadsside som rammer oss alle via felleskostnadene. Når mange må la vannet renne veldig lenge før det i beste fall nærmer seg akseptabel temperatur øker vårt totale vannforbruk voldsomt. I tillegg benyttes unødig mye energi for oppvarming av vann som kontinuerlig kjøles ned av at kaldtvann renner over i varmtvannsrørene..

Det første som må gjøres er å kontrollere alle blandebatterier, i alle leiligheter. Her kommer nøkler inn i bildet. Som kjent har vi fremdeles en stor del av nøklene som ble samlet inn i forbindelse med prosjekter som nå i stor grad er ferdig.

For å få effektiv kontroll og dermed lavest mulig kostnad på kontroll av blandebatteriene er det viktig at vi kan beholde flest mulig nøkler en stund til.

Varmtvannet er dårligst i Sarsgate så vi vil forsøke å få gjennomført kontroll her umiddelbart, selv om vi nå er midt i ferietiden.

15/7 JAG