Endret: 3 okt 2016     Opprettet: 2 sep 2014

2014-09-02 Bytte av blandebatterier

BAKGRUNN

De senere årene har flere beboere rapportert at de har veldig dårlig varmtvann.

De som føler problemet sterkest, er beboere nederst i Sars' gate, men det er ikke begrenset til dette området. I utgangspunktet antok vi at hovedårsak var manglende sirkulasjon, men en kontroll av blandebatterier i Sars' gate 64 & 66 viste at tilnærmet alle dusjbatterier var defekt.

ÅRSAK TIL PROBLEM MED VARMTVANN

Primær årsak er defekte blandebatterier.

Den typiske feil på eldre blandebatterier er lekkasje mellom varm og kald side.

HVORDAN MERKER BEBOERNE PROBLEMET

Det beboere først og fremst føler direkte på kroppen er:

- Svært lange ventetider før varmtvann når akseptabel temperatur

- Hurtige temperatursvingninger (plutselig iskaldt eller brennhett når en står i dusjen)

Indirekte har det økonomisk konsekvens for alle ved at vi benytter kostbar energi på å varme opp vann, som kontinuerlig kjøles ned via alle de defekte blandebatteriene og sendes lunkent rett ut i sluket. I tillegg benytter vi unødig mye vann totalt sett.

Det er viktig å understreke at det ikke kun er den som har defekt(e) blandebatterier som rammes, men naboene også.

KONTROLL GJENNOMFØRT

Borettslagets kontroll av blandebatterier er nå gjennomført. Resultatet er så entydig at vi ikke ser behov for å kontrollere i de få gjenstående leilighetene.

Detaljert resultatoversikt kan du se her . Merk at feil som er utbedret før 26/8 er satt opp uten merknad i oversikten.

Som man kan se i oversikten, er det få feil på blandebatterier på kjøkken og baderomsservant. I praksis er alle blandebatterier på dusj defekte. De fleste dusjbatterier er produsert i 1999–2001 og ble montert i forbindelse med felles baderomsrehabilitering.

ER DET FRIVILLIG Å BYTTE DEFEKTE BLANDEBATTERIER?

Nei, siden feil forplanter seg og påvirker alle i borettslaget og ikke bare en selv.

HVA MED DE LEILIGHETER DER DET IKKE ER KONTROLLERT?

Basert på feilprosent på dusjbatterier i de leiligheter som er kontrollert, gjelder pålegg om bytte på dusj selv om leiligheten ikke har blitt kontrollert. Men dersom du i løpet av de siste 5 årene har pusset opp og byttet ut dusjbatteriet, trenger du naturligvis ikke gjøre det på nytt allerede nå. Da tar du bare kopi av dokumentasjon, som f.eks. kvittering, og gir det til vaktmester.

HVILKET PRODUKT BØR DU VELGE, OG HVEM GJØR ARBEIDET?

Siden du som andelseier selv må betale regningen, kan du fritt velge type armatur og hvilken rørlegger som skal utføre arbeidet. Men siden det er så mange som må bestille samme arbeid og produkt, har vi innhentet tilbud på fast pris kr 400,-* for arbeid med bytte av blandebatteri for dusj.

BESTILLING I HENHOLD TIL OVENNEVNTE TILBUD

Leverandør/rørlegger: FOSSUM & KRISTIANSEN AS **

Bestilling via epost hans-erik@fossum.as

Anbefalte produkter for dusj

De to alternativene nedenfor koster begge under 1200,- og er i utgangspunktet de billigste man får som holder god kvalitet.

Oramix dusjtermostat kr 1 120,-

Mer detaljert produktinformasjon

FM Mattson 9000 E eller EII Kr 1190,-

Mer detaljert produktinformasjon

Fastpris på arbeid ved bytte av dusj-blandebatteri forutsetter at både produkt og arbeid leveres av Fossum & Kristiansen AS. Prisene oppgitt på de to dusjarmaturene gjelder for leveranse fra dem.

NB! Dersom du også må bytte på kjøkken og servant, anbefaler vi at du ber om tilbud på samlet leveranse.

* Forutsetter bestilling av produkt og arbeid fra FK innen utgangen av september 2014.

** De var vår partner på radiatorprosjektet og er godt kjent her i borettslaget.

ALTERNATIVE LEVERANDØRER

Du kan som nevnt kjøpe produkt og bytte av defekte blandebatterier fra hvem du måtte ønske. Dersom du absolutt ikke ønsker å benytte Fossum & Kristiansen AS, kan vi nevne at Bademiljø har butikk i Trondheimsveien 170. De har også rørleggere.

PÅLAGT TILBAKEMELDING TIL VAKTMESTER ETTER UTFØRT BYTTE

Dersom du bestiller fra Fossum og Kristiansen, trenger du ikke gi noen tilbakemelding etter at arbeid er utført. Men om du benytter andre, må du gi vaktmester en kopi av kvitteringen.

Har du spørsmål, kan du gjerne kontakte vaktmester på 950 80 862 eller vaktmester@engelsborg.no

Du kan også kontakte styret på engelsborg@engelsborg.no