Endret: 3 okt 2016     Opprettet: 15 jun 2015

2015-06-15 Ny fellesavtale for tv - reduserte felleskostnader

Ny fellesavtale for tv – reduserte felleskostnader
Styret har et ansvar for å sikre andelseierne gode basistjenester til lavest mulig pris. Bytte av tv-leverandør innebærer noen praktiske ulemper knyttet til installasjon og oppstart, men prisforskjellene i tilbudene vi mottok denne gang var så store at vi har valgt å bytte likevel.


Ny leverandør er Canal Digital: https://kabel.canaldigital.no

Pris og felleskostnad
Tidligere årlig kostnad for fellesavtale tv har vært på 998 784,-
Med ny avtale kommer årlige kostnad til å være 473 688,-
Felleskostnad vil fra og med 01.09.2015 reduseres med 140,- per måned.

Hovedinnhold i leveranse
- T-We Box, PVR til alle
- Grunnpakke med 35 faste
pluss 15 valgfrie kanaler

Installasjon
Dagens antennekontakt i leilighetene må byttes.
Installatør fra Canal Digital utfører dette.
De leverer også ut og klargjør dekoderne.
Installasjon må legges til uke 31. Vi er klar over at gjennomføring i ferietiden ikke er spesielt praktisk, men vi har ikke noe valg siden signal fra GET stenges fra 31/7.
Det vil bli gitt mer detaljert informasjon så snart som mulig

Oppsigelse av individuelle avtaler med GET og innlevering av utstyr
I utgangspunktet er hver enkelt ansvarlig for å si opp eventuelle tilleggsavtaler og for å returnere alt utstyr de har fra GET. Vi har kontaktet dem for å høre om det er noen bedre måte å ordne dette på. Så snart vi har fått tilbakemelding fra dem, vil vi komme tilbake med mer informasjon.

 

Styret, 15.06.2015