Ny avtale om parkeringskontroll

På bakgrunn av en økende tendens til brudd på parkeringsbestemmelsene i borettslaget har styret sett seg nødt til å inngå avtale med Aker P-drift om kontroll.

4. februar 2015