Endret: 3 okt 2016     Opprettet: 19 jun 2012

Oppgraderingen av indregård

Det meste av arbeidet som gjøres i forbindelse med driften av et borettslag er ganske lite synlig. Unntakene er slike saker som de nylig avsluttede arbeidene i indregård. Det som er gjort er i grove trekk:

  • Setting av kantstein langs veggene, og nysetting av stein inn mot gress
  • Reparasjon/grunnarbeider og etterfølgende asfaltering
  • Nyplantinger

Totalt er det brukt kr 822 700,- inkl.mva. Denne type arbeider gjør man sjelden og det er alltid lønnsomt å gjøre ting skikkelig når en først går i gang.

19. juni 2012