Skjema og dokumenter

Husordensregler , vedtekter og generalforsamlingsdokumenter kan du laste ned under "Om oss"

Serviceskjema - kan benyttes for å melde fra til styret/vaktmester om problemer med leilighet, fellesarealer o.l.

Klageskjema - kan benyttes for å melde fra til styret om problemer med andre beboere/leietagere.

Låneavtale for Gassgrill

Regler for bruk av trimrommet