Endret: 26 apr 2019     Opprettet: 31 mar 2019

Aprilsnarr: Engelsborg borettslag bytter navn

Engelsborg borettslag er mye mer enn et sted å bo. Det er et fellesskap, et "vi", og styret har derfor besluttet at det gamle navnet tilslører mer enn det avslører. Vi skal derfor fra nå av hete... nettopp Vi! Navneendringen innebærer en moderat husleieøkning på 25 % for å dekke honoraret til konsulentbyrået snedig.kommunikasjon gjennom nedbetaling over 15 år.

Prosessen med å skape en ny profil som løfter Vi frem fra boligselskapene i Oslo er fullført.

snedig.kommunikasjon utarbeidet tre alternativer, og påtok seg jobben med å velge blant de tre mot et påslag i honoraret.

Logoen til Vi ironiserer over A4-livene til mennesker utenfor konsulentbransjen gjennom å legge vekt på stiv matematikk: "Gledesdreperne som kritiserer at borettslaget skal ta steget ut av den grå massen med henvisning til økonomiske begrensninger, bør gå i seg selv. Roten til fellesskapet er kanskje kvartalet vi bor i, men det er vi selv som skaper fellesskapet." - K.M. Heenriksen, snedig.kommunikasjon.