Endret: 3 okt 2016     Opprettet: 12 des 2015

Brannsikkerhet, deteksjon og varsling

Det er beboers ansvar å kontrollere at utstyret er på plass og fungerer. Kontakt vaktmester dersom noe mangler.

Brannsikkerhet, deteksjon og varsling

A. Fellesområder – oppganger, kjeller og loft
Disse arealene samt leiligheter i oppgang 70, 97 og 105 er dekket av vårt nye sentrale varslingssystem.
NB! Brannvesenet varsles ikke automatisk.
Beboere i 70, 97 og 105, der også leiligheter er koblet til fellesanlegg, må sørge for å lære seg bruk av ”avstillere”. Kontakt styret eller vaktmester dersom du har spørsmål.
Oppgangene er koblet parvis så deteksjon av røyk i en oppgang vil kun utløse alarm lokalt i aktuelt par.
B. Leiligheter
Det er utlevert brannslukker og manuell røykdetektor til hver leilighet.
Om du bor i 70, 97 eller 105 er det viktig å huske at det nye brannvarslingssystemet ikke erstatter det manuelle utstyret i egen leilighet.
C. Når alarmen går
Primær rømningsvei er oppgangen
Dersom det er røyk i oppgangen skal du ikke prøve å komme ut den veien.
Sekundær rømningsvei er ut av vinduer, eventuelt via naboens veranda (4. og 5.etg). I praksis betyr det også at de som bor så høyt at det ikke er mulig å komme helskinnet ut via vinduene skal vente på at brann og redningsetaten ordner opp.


Styret, 9. desember 2015