Endret: 19 des 2018     Opprettet: 3 sep 2018

Bytte til AMS-målere

Strømforbruket skal bli målt individuelt og på tid ved hjelp av målere med "avanserte måle- og styringssystemer" (AMS) som vi er pålagt å installere. Vi har oppnådd en gunstig avtale med Hjemkraft for beboerne våre, som innebærer at alle slipper en såkalt "ventetariff" fra nettselskapet inntil man har avtale hos en kraftleverandør. Hjemkraft kommer til å kontakte hver enkelt med det første.

AMS-målerPålegg fra myndighetene

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har pålagt alle å gå over til AMS-målere. Strømmen til hver leilighet blir forsåvidt målt hver for seg allerede i dag, men det blir slutt på felles innkjøp av strøm. Strømmen forsvinner fra husleiefaktura - se mer om dette nederst.

Skifte av målere

Montører kommer for å skifte strømmålere fra formiddagen 5. september. Det begynner i Sars' gate 64-66 og blir ferdig i løpet av denne og neste uke på den siden av borettslaget. Montørene jobber i tidsrommet 7–14 i uke 36 og 7–19 i uke 37.

Arbeidet blir fullført på adressene i Trondheimsveien rett etter at Sars' gate er unnagjort. Hele installasjonen er forventet å bli ferdig i uke 37 eller 38.

Strømbrudd

Strømmen vil bli borte i leiligheten i ca. 20 minutter mens byttet gjøres. I tillegg blir strømmen borte i hele oppgangen mens GK Elektro gjør forberedelser for installasjonene. GK Elektro er engasjert av borettslaget for å administrere prosessen. De gir egen informasjon til husstandene. Det er ikke nødvendig å være hjemme under målerbyttet da måler står i tavlerom eller gang.

Vi anbefaler å koble fra flest mulig apparater når strømmen skal slås av og på.

Montørene kommer fra Smartservice og har legitimasjon.

Valg av kraftleverandør

Hafslund kommer til å sende ut forespørsel om valg av kraftleverandør etterpå. Vær obs på at informasjonen fra dem ikke kommer til å være tilpasset det faktum at vi allerede har sikret oss mot ventetariff. Dere får en liste over tilbydere og kan velge en annen enn Hjemkraft. Hjemkraft sender etter avtale med styret en invitasjon til å fortsette kundeforholdet hos dem. Vi garanterer ikke at Hjemkraft er det beste valget og anbefaler alle å vurdere det totale tilbudet nøye. Men dere er altså sikret en god pris fra Hjemkraft i stedet for ventetariffen mens dere overveier valget.

Strøm bort fra husleiefaktura

OBOS krever inn felleskostnadene på våre vegne, og dette har inntil nå også inkludert akonto strøm. Samme hvilken man velger, vil strøm og nettleie i fremtiden bli fakturert av kraftleverandør. Overgangen skjer tidligst på faktura fra OBOS som har forfall 1. november. Avregning etter installasjon av ny måler kommer også på en faktura fra OBOS, som et tillegg eller fratrekk på det dere skal betale.