Endret: 23 des 2018     Opprettet: 18 okt 2018

Fornybar energi i Engelsborg borettslag

Ekstraordinær generalforsamling vedtok 17. oktober at vi inngår avtale med Boligenergi AS om boring av energibrønner og installasjon av bergvarmepumper i borettslaget vårt.

Byggeprosess

Boligenergi AS planlegger å etablere brønnpark utendørs for å hente fornybar energi fra berggrunnen med oppstart i november 2018. Boringen skal først skje etter nyttår. Det varer i 60-90 dager. Det må påregnes noe støy og forverret fremkommelighet i denne tiden. Boligenergi søker å gjøre perioden kortest mulig. Boligenergi planlegger med at nødetater, renovasjon, brøyting mv. skal ha adkomst. Videre er det viktig å understreke sikkerhet, spesielt at barn men også voksne beboere må holde seg på utsiden av sperringer og ikke være i nærheten av maskiner eller utstyr i anleggsperioden.

Vinteren er godt egnet for arbeid utendørs. Uteområdene er mindre i bruk av oss beboere og færre vinduer er åpne.  Frost i bakken er også med å skåne områdene der maskiner benyttes til boring o.l. Når brønnparken er etablert og uteområder tilbakestilt, vil det fortsatt foregå inn- og uttransport av utstyr til teknisk rom.

Dersom det er behov for å stenge vannet eller ta hovedstrømmen ombyggingen i teknisk rom vil dette bli varslet i god tid. Varigheten kan bli 5-8 timer på dagtid. Det forventes én dags omkobling når vi kobler om fra gammel og til ny tappevannsløsning. Vi forventer ikke opphold på radiatorvarmen.

Bakgrunn og valg av energikilde

Fra 1. januar 2020 vil det ikke lenger være tillatt å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av verken boliger eller bygg. Engelsborg borettslag har hatt oljefyring som supplement til elektrisk oppvarming av vann til radiatorer og tappevann som er inkludert i felleskostnadene.

Overgang til bergvarmepumpe er også økonomisk gunstig for i borettslaget.

Prosjektet og nødvendig låneopptak ble godkjent på ekstraordinær generalforsamling 17. oktober 2018.