Endret: 23 okt 2018     Opprettet: 21 aug 2018

Heder til vaktmester

Med tretti år bak seg i Engelsborg borettslag, er vaktmesteren vår, Alf Mikalsen, kvalifisert for Det Kongelige Selskap for Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste.

I 1988 hadde Engelsborg borettslag en driftssekretær i det som da het Oslo Bolig og Sparelag (OBOS), men som nå bare heter OBOS. Denne personen adresserte 7. juni det året et brev til Alf Mikalsen i Sars' gate 78 som bekreftet ansettelsen som vaktmester i borettslaget vårt fra 1. juni - onsdag i uka før. Alf har flyttet mer enn én gang siden det, men bare innad i borettslaget, og han har ikke skiftet jobb på over tretti år.

Det Kongelige Selskap for Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste ble derfor overrakt til vaktmesteren vår på styremøte 20. august. Alf er med på styremøtene for å orientere om arbeidet sitt og svare på spørsmål. Vi har stor nytte ikke bare av arbeidet hans, men også bred kompetanse og god dømmekraft - samt en sterk lojalitet til fellesskapet vårt.

Husk at dere alltid kan få gode råd av Alf hvis dere skal reparere eller endre noe i leiligheten. Han kjenner bygget godt og har vært borti de fleste problemstillinger i løpet av disse årene. Ofte er det både penger og unødig plunder å spare på en liten prat før man setter i gang. Hvis man skal ordne noe som går under borettslagets vedlikeholdsplikt, er det nødvendig å avklare det med styret eller vaktmester først.

Odd Magnus (foto: Thor Berge)