Endret: 23 okt 2018     Opprettet: 23 nov 2016

Ikke bruk containerne om natta

Borettslaget har to containere i indre gård, i tillegg til vanlige søppeldunker. Den ene skal brukes kun til papir for resirkulering, den andre kan brukes til annet, vanskelig håndterlig avfall. Den skal derimot ikke brukes til farlig avfall eller husholdningsavfall.

Lydene fra containerne er svært merkbare for de mange som har vindu mot bakgården. Derfor må de for all del ikke brukes på tider da mange sover, og også ellers må vi alle lukke dem så forsiktig som mulig.

Ikke søppel utenfor containerne

Vi ber også om at søppel ikke blir plassert utenfor containerne, selv om de er fulle. Dette går ut over oss i borettslaget, det rammer overhodet ikke leverandører man måtte være misfornøyd med. De sender enkelt og greit en høyere regning til oss hvis de må plukke opp søppel utenfor. Når papircontaineren er full, kan papir kastes i den andre containeren. Det blir likevel resirkulert, da det blir sortert ut ved mottak.

Ikke sett gjenstander i fellesarealene

Containeren for større avfall er et nyttig hjelpemiddel for å unngå at skrot blir hensatt i fellesområder og sparer oss på den måten for store utgifter til opprydning. Vi håper alle kan være hensynsfulle, så vi ikke får klager på nattlig bråk fra dem.