Endret: 1 mar 2019     Opprettet: 22 des 2018

Kontinuerlig oppdatering om bergvarmen

Det blir jevnlige oppdateringer i postkassene om installasjon, boring, rydding og alt annet arbeid. Disse blir digitalt tilgjengelig i denne artikkelen etter hvert som de kommer - og her er bildene i farger!

Oppdatering 31. januar og 4. februar 2019:

Boring av energibrønner har startet. Enkelte steder vil boreriggen stå nært bygget. Vegger vil da bli dekket til med duk for å unngå tilgrising. I første etasje kan noen oppleve at også vinduet blir dekket til nederst. Vi beklager ulempene for dem det berører. Det blir bare en kort periode.

  • Unngå all ferdsel i områder som er avsperret og der maskiner er i arbeid.
  • Barn må ikke klatre på containerne i bakgården.

Dere vil bli varslet om et kortvarig opphold for varmtvann når Boligenergi kobler om til nye varmtvannsberedere.

Papir kastes nå nederst i indregård. Dette gjelder hele byggeperioden.

Tider for boring fra 21. januar til 29. mars:

  • Hverdager kl. 8-19
  • Lørdager kl. 10-17 i februar, kl. 9-18 fra 1. mars
     

Oppdateringer fra Boligenergi: