Endret: 27 mai 2019     Opprettet: 22 des 2018

Kontinuerlig oppdatering om bergvarmen

Det blir jevnlige oppdateringer om installasjon, boring, rydding og alt annet arbeid.

Siste oppdatering 27. mai

Boring av energibrønner er fullført. Asfalt er fjernet oppover indre gård langs Trondheimsveien. Her blir en grøft som skal fortsette gjennom snuplassen frem til fyrrommet. Denne delen av prosjektet skulle fullføres kort etter påske, men funn i fyllmassen krevde nærmere analyse. Derfor begynner gravingen først 27. mai, og asfaltering gjøres ultimo juni.

  • Vær forsiktig selv - og pass på barn - i nærheten av grøftene.
  • Gravingen vil foregå i tidsrommet 8-19, lørdag 1. juni 10-18 om nødvendig.
  • Det er nysådd mot Sars' gate - vi ber om ingen føtter eller poter på plenen.

Dere vil bli varslet om et kortvarig opphold for varmtvann når Boligenergi kobler om til nye varmtvannsberedere. Sentralvarmen blir slått av for sesongen før omkoblingen gjøres, så dette blir ikke varslet nærmere.

Sluttdato for prosjektet er 30. juni. I hvert fall alt utendørs arbeid skal være ferdig til da.

Boligenergi rapporterer nå følgende:

  • Energibrønner totalt 36 er ferdig boret.
  • Ca. 80 % av rørmontering fullført.
  • Ca. 80 % av elektromontering fullført.
  • Ca. 60 % av automasjonsarbeider for SD anlegg fullført.
  • Ca. 40 % av rørisolasjon utført.

Oppdateringer fra Boligenergi: