Endret: 10 okt 2019     Opprettet: 30 sep 2019

Kontroll av brannslukningsapparatene

Brannslukningsapparatet ditt må plasseres på dørmatta innen kl. 9 om morgenen tirsdag 8. oktober 2019.

Borettslaget bestiller jevnlig kontroll av alle brannslukningsapparatene. Også de som står inne hos beboerne blir kontrollert og vedlikeholdt av fellesskapet. Sett gjerne apparatet like utenfor din egen inngangsdør om kvelden 7. oktober, så det ikke blir glemt om morgenen.

Ta kontakt med vaktmester eller styret hvis du er forhindret fra å sette apparatet ditt ut til kontroll. Alle apparatene skal kontrolleres, og det er hver enkelts ansvar å gjøre det mulig for borettslaget.

Har du leilighet med utbygd loft, skal begge apparatene plasseres utenfor døra i femte etasje.