Endret: 29 mai 2019     Opprettet: 14 jan 2019

Nattero

Alle i Engelsborg har krav på fred og ro kl. 22-06 på hverdager og kl. 22-10 andre dager. Hvis du opplever forstyrrelser utenom disse tidspunktene, oppfordrer styret til å kontakte bomiljøvakta på telefon 22 97 10 70. Securitas kan tilkalles hvis forstyrrelsen skjer i en privat leilighet eller en næringsvirksomhet i vårt borettslag.

Punkt 2-1 husordensreglene angir reglene om ro i leiligheten. Punkt 3-1 angir reglene om ro i fellesarealer.

Kontraktene med våre to leietakere for næringslokaler, Thorstensen jern og farge AS og Faribas AS, har reguleringer av åpningstidene som samsvarer med punkt 3-1 i husordensreglene. Faribas AS hadde frem til 19. november dispensasjon til å holde åpent lenger på fredager og lørdager. Det skal ikke bare være stille, men stengt, hos Jernia og Faribas etter kl. 22.

Klager i ettertid kan sendes styret via skjema her på nettsiden.

Forstyrrelser som ikke kommer fra vår egen eiendom, må håndteres av myndighetene.

Klager på teknisk støy skal rettes til bydelen. Klager på menneskegenerert støy skal rettes til politiet. Politiet er også rett instans om dere vil melde fra om straffbare handlinger som narkotikaomsetning/-bruk og slagsmål. Klager på overskjenking, skjenking til mindreårige, brudd på skjenketider og lignende skal rettes til næringsetaten.

Det kan være hensiktsmessig å klage direkte til rett instans, med kopi eller orientering ved siden av til styret på engelsborg@engelsborg.no. Borettslaget kan også sende inn samlet klage hvis vi mottar en del henvendelser om det samme. Styret samarbeider med andre boligselskap i området.