12 nov 2019

Nye regler om kortidsutleie

Fra nyttår inneholder borettslagsloven bestemmelser om rammer for korttidsutleie. Det blir satt en begrensning på tretti dager i året. Våre interne regler utgår.

Fremleie kalles i borettslagsloven for bruksoverlatelse. Bruksoverlatelse inkluderer også gratis utlån av leiligheten. Det er bare adgang til bruksoverlatelse etter bestemte vilkår, som allerede er angitt i loven. Bruksoverlatelse krever søknad via OBOS.

Engelsborg borettslag har tillatt kortvarig bruksoverlatelse etter søknad til styret, uten å stille de samme krav som gjelder for ordinær bruksoverlatelse.

Fra nyttår inneholder borettslagsloven også bestemmelser for bruksoverlatelse på mindre enn tretti dager. Borettslaget trenger da ikke egne regler for dette lenger. Etter nyttår er det ikke nødvendig med søknad til styret hvis du skal overlate leiligheten til noen andre i mindre enn tretti dager. Grensen på tretti dager gjelder samlet bruksoverlatelse for hele året.

Næringsvirksomhet er fortsatt ikke tillatt. Fellesskapet har fortsatt mulighet til å begrense bruksoverlatelse som er til urimelig sjenanse for naboene.