Endret: 3 sep 2017     Opprettet: 1 aug 2017

Oppkobling av nytt bredbånd

Nytt abonnement gjelder fra 1. september, men oppkoblingen er allerede i gang.

Det har blitt en utsettelse for beboere i Sars' gate. De det gjelder, har fått en sms fra HomeNet. Installatørene kommer til å gjøre ny avtale med dere. Vi beklager overfor de som har satt av tid til å ta imot en montør, og nå må gjøre det en gang til. Vaktmester er behjelpelig med å ta imot nøkler og slippe installatørene inn hvis man ikke har anledning eller lyst til å være hjemme på tidspunktet.

Årsaken til forsinkelsen, er at det trengs flere nettverkssvitsjer for et så stort antall beboere som vi har. HomeNet har foreløpig bare installert åtte, og det trengs tolv.