Endret: 14 mai 2018     Opprettet: 20 apr 2018

Sykkelvrak

Plass til sykkel er en knapp ressurs. Vi må fjerne sykler som ikke er i bruk for å frigjøre parkering til de som er på veien en gang i blant.

Mange sykler ser ut til å være eierløse og er preget av å ha stått ubrukt og uten vedlikehold gjennom flere årstider. Vaktmester kommer til å rydde opp i indregård først. Sykler som ser ut til å være vrak vil bli fjernet. De blir satt til midlertidig oppbevaring før de blir kastet eller gitt bort til en veldedig organisasjon. Hvis sykkelen din forsvinner, bør du ta kontakt med det samme.

Det er ikke tillatt å låse sykkel til gjerder, porter, benker og bord.