Avfallshåndtering

Det er i Engelsborg svært godt tilrettelagt for å bli kvitt avfall på lovlig måte, så det er ingen grunn til å skyve problem med å fjerne avfallet over på andre. I tillegg til de røde søppelhusene har vi i Engelsborg to containere permanent plassert i indregård. En for papp/papir, og en for restavfall. Det er også kort vei til glass/metall containere, og flere av kommunens miljøstasjoner.

Merk at våre containere er låst for å unngå misbruk fra utenforstående – bruk samme nøkkel som til oppgang.

I forbindelse med oppstart av kildesortering fikk alle utdelt en rull med grønne og blå poser. Hvor du kan hente flere poser, og annen nyttig informasjon kan du finne på http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

- Matavfall i grønne poser

- Plastemballasje i blå poser

- Restavfall i vanlige handleposer

Alt dette kan du legge i de røde

søppelhusene i øvregård eller indregård

Restavfall som ikke passer i små handleposer

Restavfall generelt er det som blir igjen etter at du har sortert ut papir, plastemballasje, matrester, glass/metall, farlig avfall, el-apparater og grovavfall. I tillegg kan møbler, klær og lignende som er uegnet for gjenbruk karakteriseres som restavfall. Dette kan du kaste i container i indregård

Papp og papir

Papp og papir kan du kaste i papircontaineren i indregård.

Glass og metall

Container for glass og metall er plassert i øvregård.

DET DU IKKE KAN KASTE I VÅRE SØPPELHUS ELLER CONTAINERE

EE-avfall

TV, PC og andre elektriske/elektroniske produkter kan leveres inn til butikker som selger tilsvarende artikler. I tillegg kan det leveres inn på returpunkter i Sofienbergparken, Bøgt (ved kampen park) eller andre av kommunens miljøstasjoner.

Farlig avfall er alt som er brannfarlig, giftig, etsende eller irriterende. Typisk maling, lakk, løsemidler, oljerester, tungmetaller og lignende.

Lysrør, sparepærer, batterier m.m er også farlig avfall, siden de inneholder kvikksølv eller andre tungmetaller. Men i motsetning til annet farlig avfall, plikter alle butikker som selger tilsvarende produkter også å ta i mot returer.

Farlig avfall kan leveres inn på returpunkter i Sofienbergparken, Bøgt (ved kampen park) eller andre av kommunens miljøstasjoner.

Dersom du trenger litt hjelp for å bli kvitt uhåndterlige produkter kan du kontakte vaktmester . Han strekker seg langt for å bistå.

PS! Noen trenger alltid en påminnelse

Når det er såpass godt tilrettelagt for å kunne bli kvitt avfall på riktig måte, skulle en tro at det ikke var noe problem med skrot på fellesområder. Men dessverre er det alltid noen som ikke har skjønt det.

Det er generelt få personer som står for forsøpling, og de tror åpenbart at avfallet bare forsvinner i løse luften. Skrotet blir riktignok fjernet, men borettslaget må betale eksterne firma for å fjerne det, og kostnadene får alle beboere gleden av å være med å betale.

I tillegg til kostnadene kan det være verdt å minne om de åpenbare sikkerhetsproblemer (brannfare, blokkerte rømningsveier, skadedyr og lignende) som kan oppstå fra skrot på fellesområder.

2014-08 JAG