Boder

Til alle leiligheter hører i utgangspunktet en kjellerbod, og en loftsbod.

For noen leiligheter er det avvik fra hovedregel med utgangspunkt i f.eks :

- Plassmangel på loft har gjort at leilighet i en 1.etg har to kjellerboder i stedet for loft & kjeller bod

- Leilighet som har bygget ut mot loft har inkludert loftsboden i det utbygde areal

Gjennom årene har beboere byttet boder mellom seg ved, f.eks beholdt boden ved kjøp av ny leilighet i samme oppgang. Dette har kun unntaksvis vært meldt fra til styret, så det finnes ikke noen oversikt på hvilke boder som tilhører den enkelte leilighet. Fikk du ikke informasjon fra forrige eier, og ikke finner dine boder, kan du kontakte vaktmester .

Det er ikke definert noen standard størrelse på boder, og det er heller ikke gitt at man kan beholde samme bod og areal for alltid. Det tilstrebes imidlertid at alle har noenlunde like store boder.

I praksis må borettslaget tilpasse størrelse/utforming til tilgjengelig plass. Tilgjengelig plass er ikke konstant siden nye behov og/eller krav kan gjøre det nødvendig å bygge om. Beboere som da får noe større plass skal ikke betale ekstra, og beboere som får noe mindre plass blir ikke kompensert.