3 okt 2016

Bom

Det er satt opp manuelle bommer ved innkjøringen til indregård. Beboere må benytte systemnøkkel for å låse opp. Det er samme nøkkel som du benytter for å komme inn i oppgangen. Merk at nøkkelen holdes fast i låsen til bommen er lukket.

Nødetater, renovasjon o.l. har tilgang ved hjelp av en egen «oslonøkkel».