Brannsikkerhet

Det er viktig at du gjør deg kjent med bruk av utstyr, og hvor dine rømningsveier er. Husk at de fleste som omkommer i brann gjør det pga røyk/gass-utvikling. Ta ikke sjansen på at du kommer ut via oppgang dersom det er røykutvikling. Da er det tryggere i leiligheten bak lukket dør.

Brannslukker & brannalarm i leilighet

Til alle leiligheter har borettslaget distribuert en brannslukker og en eller flere manuelle detektorer. Disse tilhører leiligheten, og skal følgelig stå igjen til ny eier.

Beboer er ansvarlig for å kontrollere at utstyr er tilstede i leiligheten og at dette virker. Ved mangler må man melde fra til vaktmester. Borettslaget tilrettelegger for felles kontroll brannslukkerne en gang i året. De som ikke benytter denne anledningen må selv sørge for kontroll av sin brannslukker.

Hvis du har eldre typer detektorer enn de du kan se på bildet ovenfor, er det på tide å få på plass nye utgaver.

NB! Alle fortsatt skal benytte de manuelle detektorene i leiligheter selv om det er installert nytt anlegg.

Varslingsanlegg for fellesområdene

I 2014 ble det installert et brannvarslingssystem som skal varsle beboere hvis det oppstår brann i fellesområdene (loft, oppgang og kjeller).

Detektorer er plassert i fellesområdene.

Sirene er lagt inn i hver enkelt leilighet

Bildet viser detektor til venstre og sirene til høyre.

NB! Det er ikke tillatt å gjøre noen inngrep i utstyr tilknyttet sentralt varslingsanlegg. Dersom du har behov for å ta ned noe midlertidig i forbindelse med oppussing må du avtale dette nærmere med vaktmester.

Nede i hver oppgang er det plassert en egen melder som er tilknyttet sentral. Denne kan benyttes for å varsle alle andre ved behov. Et eksempel kan være at man mistenker at noe er på gang i en naboleilighet og manuell brannalarm går av uten at noen reagerer.

I annenhver oppgang er det plassert alarmpanel.

Alle disse er igjen tilknyttet sentral i teknisk rom hos vaktmester.

I tre oppganger (70,97 og 105) er også leilighetene tilknyttet sentralt anlegg.

I disse leilighetene er det montert egen avmelder som kan benyttes for å unngå feilvarsling f.eks når kokken har forårsaket midlertidig røykutvikling.

Beboere i disse oppgangene har fått utdelt instruksjon for hvordan disse avmelderne skal benyttes.

Du kan også finne instruksjon her.

Branndører

Inngangsdørene til leilighetene er klassifisert B30

Det vil si at de er konstruert for å motstå brann i inntil 30 minutter, noe som skal gi tid nok til evakuering via alternativ rømningsvei.

Røykluker i oppganger

I oppganger uten vinduer er det røkluker plassert på loft, med utløser plassert nederst i oppgangen.

Rømningsveier

Oppgang er primær rømningsvei, men det er viktig å understreke at man ikke skal benytte oppgang dersom den er fylt av røyk eller varme.

For de fleste leiligheter er sekundær rømningsvei via egen balkong, eller gjennom vindu ut til naboens balkong. Det varierer litt rundt om i bygget, men brannvinduene er lette å kjenne igjen på at de er frostet (ugjennomsiktige). Merk at disse vinduene aldri skal brukes til lufting, og at det ikke er tillatt å blokkere dem med møbler eller liknende. Det er beboers ansvar å kontrollere at vinduet lar seg åpne som det skal.

I noen oppganger kan man alternativt kan gå via loft til nabooppgangen. (85–87, 93–91, 99–101 og 107–109). Men hvis det er røyk i oppgang, frarådes dette sterkt.

De som har branndør fra loft inn til sin leilighet, eventuelt brannvindu inn til stue, gjøres oppmerksom på at disse heller ikke på noen måte skal sperres.

Reduser risiko ved å følge reglene

Det er svært gode grunner til at de ikke er tillatt å plassere sko, barnevogner, og ikke minst ”rask”, på fellesområder.

Det kan vel ikke skje her?

I nyere tid har vi hatt en eksplosiv brann i en leilighet. Til tross for omfattende skader i leiligheten var resten av bygget uskadet, men selvfølgelig litt tilgriset av sot osv. Vi fikk da blant annet bekreftet at branndørene hold mål.

5/12-14 JAG