Bruksoverlatelse

Utgangspunktet for borettslag er at andelseier selv bor i leiligheten, og at man ikke kan eie mer enn én andel. Det er følgelig ikke mulig å kjøpe leiligheter med sikte på å drive utleievirksomhet.

Midlertidig bruksoverlatelse – hele leiligheten

Dersom andelseier selv har bodd i leiligheten ett av de to siste år, har han/hun rett til å benytte midlertidig bruksoverlatelse i inntil 3 år.

I Engelsborg krever vi godkjenning av den/de som skal være midlertidige brukere, så du er pålagt å søke om midlertidig bruksoverlatelse. Nødvendige papirer for søknad får du ved å kontakte OBOS. Utfylte søknadspapirer skal alltid sendes til OBOS, ikke til borettslagets styre.

Et par viktige punkter når det gjelder borettslagets praksis:

- Det gis ingen «blanko godkjenning», så navn på midlertidig(e) bruker(e) må være oppført på søknadspapirene

- Et firma godkjennes ikke som midlertidig bruker.

Kortvarig bruksoverlatelse – hele leiligheten

Man kan overlate bruken av leiligheten i til sammen 30 dager per år uten søknad.

Bruksoverlatelse av deler av leilighet – generelt

Det å låne eller leie ut deler av sin boenhet til andre slik at det oppstår et bofellesskap, er helt greit forutsatt at man samtidig selv bor i leiligheten. Dette utløser i utgangspunktet ingen krav om godkjennelse av bruksoverlatelse.

Bruksoverlatelse av deler av leilighet – leiligheter utvidet med loftsareal

På samme måte som for leiligheter generelt er det helt greit å låne ut eller leie ut deler av leiligheten samtidig som man selv bor der.

Men det er viktig å presisere noen punkter:

• Loftsutbygd areal er en utvidelse av leilighet i 5. etg, og ikke en separat boenhet. Det er forøvrig spesifisert klart i retningslinjer for loftsutbygging.

• Med utgangspunkt i krav til brannsikkerhet/rømningsveier er det ikke lov å sperre for fri tilgang mellom etasjene.

• Dør i 6.etg kan ikke benyttes for ordinær adkomst til boenhet. Andelseiere som har bygd ut loftsareal kan følgelig ikke henvise en midlertidig bruker til å benytte denne døren som ”sin” inngangsdør.

Det kan også være verdt å merke seg at en eventuell utbygging av separate boenheter i loftsareal ville utløst krav om installasjon av heis, alternativt søknad om fritak for krav. Loftsutbygging som del av underliggende leilighet utløser ikke heiskrav.

Næringsvirksomhet

Det kan være greit å minne om at næringsvirksomhet forutsetter godkjennelse fra borettslaget.