Dyr i borettslaget

Vi er i utgangspunktet positive til dyr i borettslaget, men det krever avklaring hos naboene.

I loven er det krav til at dyrehold ikke skal være ”til vesentlig ulempe” for andre beboere. Det finnes mennesker som er så allergiske at bare det å gå i oppgangen der dyr har vært, innebærer akutte fysiske reaksjoner. I slike tilfeller er det dyreholdet som må vike.

Gjør følgende om du vurderer å anskaffe et kjæledyr:

- Gi alle berørte naboer en skriftlig melding, med en mulighet for dem til å komme med tilbakemelding.

- Samle sammen svarene, og gjør en vurdering av om noen eventuelle innvendinger peker på forhold som gjør dyrehold uaktuelt.

- Dersom du mener det ikke er noe lovmessig hindring sendes kopi av utsendt forespørsel, og mottatte svar, til styret.

Merk at styret ikke kan si ja eller nei til dyreholdet. Det registreres kun at korrekt prosedyre er fulgt.

VIKTIG

- Det er ikke tillatt å bruke fellesområdene i indre eller øvregård som kombinert luftegård og toalett. Ta alltid en tur i parken, slik at de nødvendige behov er dekket, før du setter deg til sammen med hunden på fellesområdene.

- På alle fellesområder i borettslaget skal dyr være under full kontroll, noe som i praksis betyr at de er i bånd.