Energimerking av leiligheter

Fra 1.juli 2010 ble det lovpålagt at alle boliger som selges eller leies ut skal være energimerket. Dette er beboers ansvar.

Se http://www.energimerking.no for mer informasjon, samt selve registreringen.

I praksis er det kun ”forenklet registrering” som er aktuelt, og disse opplysningene trenger du i utgangspunktet:

Gårdsnummer: 229

Bruksnummer: 127

Byggeår: 1941

Bygningsmateriale: Betong

Oppvarming: Elektisitet/Olje

Ventilasjon: Naturlig

+ detaljer om din leilighet som bl.a adresse, leilighetsnummer og bolignummer.

Vårt bygg er gammelt, og vi fyrer fortsatt med en kombinasjon av olje/strøm, så leilighetene vil ikke komme høyt på skalaen.