Fellesarealer

Alt du har tilgang til i borettslaget, ut over leiligheten og bodene dine, er i prinsipp definert som fellesarealer. Vi har 306 leiligheter, og antall beboere er naturlig nok høyere enn dette. Med så mange som skal dele på bruken av fellesområdene er det åpenbart at alle må ta hensyn dersom det skal være ett godt bomiljø, og nødvendig sikkerhet.

Noen regler kan kanskje i utgangspunktet synes å være litt firkantet, men i praksis må en benytte retningslinjer som ikke inneholder en mengde tolkningsmuligheter og unntak, dersom det hele skal fungere. Se Husordensregler og vedtekter

Oppgangene

Det er ikke tillatt å sette fra seg noe i oppgangene. Alle er vel enige om at man ikke setter fra seg søppel, men det er viktig å påpeke at forbudet også omfatter barnevogner og lignende, inkl. sko og annet som en del setter fra seg utenfor sin dør. Ting om er satt i oppgangene kan bli kastet uten nærmere varsel til beboer.

Utearealene

Indre gård er hyppig brukt i sommerhalvåret, og mange flytter om på utemøblene i forbindelse med større samlinger. Det er i og for seg greit nok, men husk å flytte dem tilbake når dere er ferdig.

NB! Fellesarealene er ikke friluftstoalett for kjæledyr.

Kjeller/Loft

Det er ikke tillatt å sette fra seg noe på fellesarealene på loft og kjeller. Merk også at det på disse arealene finnes relativt mye brannfarlig materiale, så det er under ingen omstendighet tillatt med åpen ild.

Sykler

I tillegg til sykkelparkering ute er det tilrettelagt i kjellere. Sykler og annet som er plassert utenfor angitt område blir fjernet/kastet.

Mopeder/motorsykler

På hellelagt plass ovenfor søplehusene i indregård kan man parkere såfremt det er ledig plass. Dersom kjøretøyene settes slik at det hindrer ferdsel kan de fjernes uten forvarsel.

Parkering generelt

Det er ikke tillatt å parkere på borettslagets område, med unntak for korte opphold i forbindelse med av/pålessing. Dersom du f.eks skal ha besøk av håndverkere som trenger plass må du avklare med vaktmester hvor de kan stå. Feilparkerte bilder blir fjernet uten varsel.