Fellesavtaler

Det er vanlig at borettslag inngår fellesavtale med leverandører, på produkter/tjenester som ”alle” i praksis likevel skal, eller må ha.

Utgangspunkt er at felles løsning gir beboerne bedre og/eller billigere tjenester, eventuelt at man er nødt til å få leveransen via felles infrastruktur dersom det i det hele tatt skal være tilgjengelig.

Dersom det er tvil om et produkt/tjeneste bør omfattes av en fellesavtale blir det opp til Generalforsamlingen i borettslaget å bestemme.

Vi har fellesavtaler for TV , bredbånd og strøm.