Felleskostnader

Et borettslag er ingen ordinær forretningsenhet med krav til fortjeneste og avkastning. Alle driftskostnader, og nødvendige investeringer, fordeles på andelseiere i form av fellekostnader. Fakturaene skrives, og sendes ut av OBOS.

2014-08 JAG