Forkjøpsrett

Som OBOS-medlem har du forkjøpsrett på nye og gamle boliger i tilknyttede borettslag.

Bruker du forkjøpsrett kan du tre inn i høyeste bud og få tilslag på boligen dersom:

- Du har lengre ansiennitet enn den som la inn, og fikk godtatt, tilbudet

- Du har lengre ansiennitet enn de andre interessentene som har meldt forkjøp.

Overføring mellom nære slektninger, dvs rett oppad og nedadstigende linje, innebærer ikke utløsning av forkjøpsrett.

I henhold til vedtektene i Engelsborg borettslag vil eksisterende andelseiere i borettslaget ha forkjøpsrett, dvs også før de som har forkjøpsrett utpekt av OBOS. Dersom det er flere andelseiere som er interessert vil den med lengst ansiennitet i borettslaget gå først.

Det kan også være verdt å nevne at ingen kan eie mer enn en leilighet i borettslaget, så om en andelseier kjøper ny leilighet må nødvendigvis den gamle selges.

Selger er ansvarlig for å melde fra til OBOS, avd forkjøp, ved salg av leiligheten. Merk at det i denne sammenheng ikke er tilstrekkelig å melde fra til styret. Meldingen må gå til OBOS direkte. I prinsipp kan salget bli kjent ugyldig dersom man ikke har fulgt opp retningslinjene.

2014-08 JAG