Forsikring

Bygningene er forsikret gjennom borettslaget. Bygningsforsikringen dekker hele bygningsmassen, men ikke andelseiers innbo og løsøre. Andelseier må sørge for å forsikre sitt innbo og løsøre.

Andelseier må selv melde fra til forsikringsavdelingen i OBOS dersom det har oppstått skade som er forventet dekket av bygningsforsikringen. Avhengig av hvilken type skade, spesielt da hva som har forårsaket skaden, kan styret vedta at andelseier skal dekke egenandel på saker som er dekket av borettslagets forsikring.

For skader på slik som faller under beboers ansvar er hovedregel at egenandel blir belastet beboer.

Borettslagets forsikringsselskap, og polisenummer finner du under "Om oss" .