Likningsverdi på leilighet

Fra inntektsåret 2010 ble det innført nye regler for fastsettelse av likningsverdi http://www.skatteetaten.no . Det er eiers ansvar å sørge for at riktig verdi kommer med i selvangivelsen.

Merk at borettslaget og/eller OBOS ikke sitter med eksakte opplysninger om leilighetenes primære areal(P-rom), så du må selv måle opp.

Her kan du beregne likningsverdien: http://www.skatteetaten.no/no/Selvbetjening/Kalkulatorer/Boligkalkulator/Boligkalkulator

PS! Byggeår for Engelsborg er 1941