Markiser

Det er mulighet til å montere markiser, men det er ikke fritt frem når det gjelder type og farge. Borettslaget er pålagt krav til ensartet fasade, så du kan kun benytte type og farge som allerede er i bruk.

Det er ikke mange produsenter av markiseduk så de fleste leverandører tilbyr deler av samme sortiment. Typebetegnelse er dermed ganske entydig.

Opprinnelig mønster og farge er utgått så vi har nå gått over til en ny utgave "320 B258" som vist i kolleksjon fra Kjells Markiser .

Alt. leverandør ex: Hilmar Hammerhei AS