Nøkler

Opprinnelig systemlåser var lagt opp slik at nøkkel som passet til en av låsene på leilighetens inngangsdør også passet til oppgang/porter/ "dine" fellesarealer.

Dette systemet ble avviklet i 2012 og nøklene går ikke lenger til ytterdører og fellesarealer. Alle beboere fikk tilbud om å få byttet ut låsesylinder på egen dør. De fleste byttet men noen valgte å beholde de gamle systemnøklene til egen dør.

Merk at nye låsesylindre til leilighetene ikke inngår i det nye låsesystemet for fellesarealer/oppganger. Det gjøre det enklere og billigere for beboere å kopiere leilighetsnøklene.

Nøkler som inngår i både nye og gamle låssystem kan kun bestilles via borettslaget.

NB! Borettslaget har ikke nøkler som passer til de enkelte leilighetene. Har du mistet nøklene må du selv skaffe lås-smed for å komme inn i din leilighet.