Oppussing av egen leilighet

Andelseier står fritt til å foreta endringer inne i sin leilighet såfremt det ikke påvirker naboer, eventuelt skader bygningen eller tekniske installasjoner, rør, ledninger osv.

Dersom du vurderer større inngrep som f.eks å fjerne/flytte vegger er du ansvarlig for å forsikre deg om at det kan gjennomføres. Tegninger på bygget får du ved å henvende deg til Plan og bygningsetaten http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no . I praksis må man ha kompetanse på området for å vurdere/tolke tegningene, så her må man trekke inn kompetanse fra profesjonelle fagfolk.

Styret og vaktmester har ikke byggfaglig kompetanse, og kan følgelig ikke godkjenne eller avvise konkrete bygningsmessige tiltak. Det er ganske mange som har gjennomført ulike endringer i sin leilighet. Vaktmester har kjennskap til mye av dette, så du kan få en del informasjon fra ham. Men det understrekes at ingen informasjon fra vaktmester, eller styret, i slike saker, kan tolkes som godkjennelse av tiltakene.

Her er et noen viktige punkter å huske på:

- Fibernett

Du er ansvarlig for eventuelle skader som påføres fiberkabel, termineringsboks, fiberpatch og fibermodem i din leilighet. Fiber er glass, og om du f.eks under oppussing behandler fiber i din leilighet på samme måte som en strømledning vil det resultere i en mengde brudd. For å komme på nett igjen må da hele lengden fiber frem til koblingsskap i oppgangen byttes ut. Regningen på anslagsvis kr 3000 – 5000,- får du.

- Radiatorene i leiligheten inngår i et balansert felles system. Dersom du på eget initiativ ønsker å bytte ut de eksisterende radiatorene må du kontakte vaktmester for nærmere informasjon om hvilke typer som kan benyttes, og avtale når bytte kan foretas.

- Bygningen har naturlig ventilasjon, så du kan ikke sette inn vifte på baderom eller benytte kjøkkenvifte som blåser luften ut via lukene. Årsaken til begrensningene bør være enkle å forstå. Baderomsvifter vil medføre at du presser luften fra ditt baderom inn i andre beboeres leiligheter. Avtrekk fra kjøkkenvifter vil i praksis komme inn gjennom luker og eventuelle åpne vinduer hos dine naboer.

- Bygningen har ikke piper selv om det kan se slik ut utenfra

Det som ser ut som piper er rene ventilasjonssjakter. Om du kobler på peis eller liknende er sannsynligheten svært stor for at du brenner ned hele bygningen. I beste fall fyller du alle de andre leilighetene tilknyttet samme ventilasjon med røyk.

- Det er ikke tillatt å montere parabol eller annet på vegg og/eller balkonger dersom det endrer fasaden visuelt. Kort sagt – kan man se det, så er det ikke lov.

- Det er ikke tillatt å blokkere rømningsveier , det vil si brannvinduer og branndører. Vinduene som er rømningsvei er lette å kjenne igjen siden de er de eneste som er frostet(ugjennomsiktige).

- Det er ikke lov å lage hull ut til fellesområder

Dersom det er behov for å legge inn ekstra kabler for strøm eller liknnde må du kontakte styret og vaktmester før noe arbeid settes i gang.

- Ta hensyn til naboene når du driver med oppussing og vedlikeholdsarbeider. For støyende arbeider er det viktig at du følger gjeldende husordensregler. Her gis klare retningslinjer for når slike arbeider kan foregå.

24/5-2014JAG