Parkering

DET ER IKKE TILLATT Å PARKERE PÅ BORETTSLAGETS OMRÅDE

AKTIV PARKERINGSKONTROLL - GEBYRER OG BORTTAUING

Borettslaget har inngått avtale med Aker P-drift for kontroll av vårt område. Ved overtredelse av parkeringsbestemmelsene vil det bli ilagt gebyr. Kjøretøy kan bli borttauet uten at det gis nærmere varsel, men som hovedregel vil man forsøke å spore opp eier før det går så langt.

Klage på ilagt gebyr rettes til Aker P-drift .

Eventuell klage på hvordan Aker P-drift gjennomfører sitt arbeid kan legges i postkasse i Sarsgate 74 eller sendes via epost til styret

AV/PÅLESSING ELLER PARKERING?

Generelt gjelder regel at et kjøretøy som har stått stille i mer enn 10 minutter anses å være parkert, og gebyr kan ilegges.

Sunn fornuft skal benyttes i kontrollvirksomheten så når beboer f.eks flytter inn/ut vil det naturlig nok måtte forventes å ta mer tid. Men merk at om det ikke registreres relevant aktivitet ved kjøretøyet i løpet av 10 minutter vil også flyttebilen bli ansett som parkert.

MIDLERTIDIG PARKERINGSTILLATELSE

Det kan gis midlertidig parkeringstillatelse. Kontakt vaktmester på 950 80 862 evnt epost til vaktmester om dersom du har spørsmål om midlertidig parkeringstillatelse.

NB! Midlertidig tillatelse gjelder kun for anvist plass ved vaktmesterkontor. Dersom man parkerer i øvregård* eller på kjøreveiene i indregård vil man bli ilagt gebyr uavhengig av om man har innhentet parkeringstillatelse eller ei.

*Jernia har tillatelse til å parkere en av sine firmabiler på anvist plass mellom 103 og 105.

Det er ikke tillatt å bytte dekk, foreta service osv på borettslagets område.

MOPEDER/MOTORSYKLER

På hellelagt plass ovenfor søplehusene i indregård kan man parkere såfremt det er ledig plass. Dersom kjøretøyene settes slik at det hindrer ferdsel kan de fjernes uten forvarsel.

PARKERINGSMULIGHETER I NÆROMRÅDET

Det er begrenset med plass i gatene rundt borettslaget. Dersom det ikke er ledig plass for gateparkering finnes det noen alternativer:

- Deler av parkeringsplassen ved Ola Narr er kommunal, med parkometer, der du kan betale for parkering i opp til en uke.

- Borettslag i nærheten kan ha ledig kapasitet for utleie i sine parkeringsanlegg.

- Det er kommersielle P-alternativer i ” rimelig nærhet”. Oftest er det nok fullt, men det skader aldri å spørre og evnt. sette seg på venteliste.

4/2-2015 JAG