Rehabilitering og oppgradering

Vi kan dele opp denne type arbeider i to hovedgrupper, ut fra hvordan de må finansieres:

- Prosjekt som innebærer behov for låneopptak, og økte felleskostnader

- Prosjekt som kan tas fortløpende innenfor rammene av ordinære budsjett.

Prosjekt som innebærer behov for låneopptak, og økte felleskostnader

Det neste store prosjektet vil trolig bli bytte av vinduer, og dette regner vi med blir nødvendig tidligst 2021.

Prosjekt som kan tas fortløpende, innenfor rammene av ordinære budsjett

Tiltak vi kan dekke uten låneopptak, medfører sjelden umiddelbar husleieøkning. Det er likevel andelseierne som betaler for dem, og summen av alle slike tiltak gjør at neste økning kommer nærmere.

Send gjerne med dine ideer og kommentarer til Styret