Sikkerhet

Engelsborg borettslag ligger generelt i et område hvor det er rimelig trygt og fredelig, men man bør likevel nevne litt rundt sikkerhet.

Brann – se eget punkt om brannsikkerhet

Securitas bomiljøvakt Tlf. 22 97 10 70

De patruljerer, og kan i tillegg varsles dersom du som beboer f.eks blir plaget av naboens fest, som aldri slutter, og liknende. Det kan til tider ta litt tid før de dukker opp, men det er viktig å varsle, bl.a fordi alt loggføres og følgelig kan brukes i videre behandling av en klagesak, dersom det blir aktuelt.

Mer informasjon: a) Rundskriv - B) Nyhetsbrev

Politi Tlf. 112

Bomiljøvakt erstatter ikke Politi, og dersom det dukker opp alvorligere og akutte saker må du kontakte Politi direkte.

Hold alltid hoveddøren låst – ikke slipp inn ukjente

Alle som i tillegg til beboere har lovlig tilgang til oppganger, som posten, avisbud osv, har egen nøkkel. Som beboer skal du aldri slippe inn noen som ikke skal besøke deg selv. Personer som ”skal bare…..” skal ikke slippes inn uansett hvor sure de måtte bli.

Det kan kanskje virke litt firkantet, men vi har med ujevne mellomrom besøk av personer som ikke har rent mel i posen. Vi ønsker vel alle å unngå tyverier, falske innsamlere og lignende. At noen med mer legitime mål for besøk blir rammet får bare stå sin prøve. De har for øvrig mulighet til å avtale tilgang med styret/vaktmester.

2015-09 JAG