Strøm

Strøm til leilighetene

Borettslaget hadde tidligere fellesavtale for innkjøp av strøm til leilighetene, men mistet muligheten til det da strømmålere med avanserte måle- og styringssystemer (AMS) ble installert etter pålegg fra Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Det er opp til hver enkelt husstand å velge strømleverandør. Forbrukerrådet har en nettjeneste for å finne laveste pris.

Ved salg av leiligheten og/eller eierskifte må du fylle ut og sende inn eierbytteskjema.

Strøm til fyring/varmtvann

Borettslaget kjøper ved behov strøm til en elektrokjele som et supplement til energi fra bergvarmen, samt til belysning og andre behov i fellesareal.