Styret

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Generelt gjelder at styret skal bestå av styreleder pluss 2, og høyst 5, styremedlemmer, med like mange varamedlemmer. Dagens styre består av styreleder samt 4 styremedlemmer, og 4 varamedlemmer.

Generalforsamlingen velger styremedlemmer, og styreleder skal velges særskilt.

- Styreleder velges for periode på 2 år

- Styremedlemmer velges for periode på 2 år

- Varamedlemmer velges for periode på 1 år.

For å unngå at alle erfarne medlemmer byttes ut samtidig er det praksis med rullering som innebærer at det normalt ikke er flere enn 3 styremedlemmer(inkl styreleder) på valg det enkelte år.

Valgkommite og potensielle kandidater

I Engelsborg har vi en valgkomité, uavhengig av eksisterende styre, som foreslår personer til nytt styre. Vaktmester er en av de sentrale personer i valgkomitéen, siden han er den enkeltperson i laget som er i kontakt med flest av beboere.

Vi vil sterkt oppfordre alle som mener de har noe å tilføre, og som ønsker å bidra, om å melde sin interesse til vaktmester.