Sykkelparkering

I uteområdene er det egne sykkelstativ. Sykler som plasseres utenom stativene, f.eks om man låser dem fast til gjerde, trær og lignende, vil bli fjernet og kastet uten nærmere varsel.

I tillegg er det avsatt plass i kjellere for sykler, barnevogner og lignende. Det pågår en oppgradering på dette området, inkludert montering av nye sykkelstativ. Bildet ovenfor er fra ferdig oppgradert kjeller mellom 85 og 87.

Sykler som ikke henger på stativene vil kunne fjernes og kastes uten nærmere varsel på forhånd.