Velferdsrommet i bilder

Bilder fra velferdsrommet mellom Trondheimsveien 91 og 93.

;